درباره باشگاه مشتریان

باشگاه مشتریان فروشگاه اینترنتی emcshop جهت قدردانی از مشتریان عزیز ایجاد گردید و ما به پاس وفاداری شما در مراحل مختلف و با عناوین متفاوت  امتیازاتی را به شرح ذیل برای شما در نظر گرفته ایم.

1- ثبت نام در سایت بدون کد معرف 50امتیاز

2- ثبت نام در سایت  با کد معرف، که یکی از مشتریان در اختیار شما قرار داده است 100امتیاز

3-معرفی مشتری جدید 50امتیاز(اگر یک مشتری با کد معرف شما درسایت ثبت نام کند هم برای معرفی کننده و هم برای معرفی شونده امتیازات جداگانه ای لحاظ خواهد شد.) برای مثال: اگر شخصی بدون کد معرف و شخصا در سایت ثبت نام کند 50امتیاز دریافت خواهد کرد و اگر با کد معرفِ شخص دیگری ثبت نام کند به جای 50امتیاز،  100 امتیاز دریافت خواهد کرد و اگر کد معرف خود را در اختیار دیگران قرار دهد و 10 نفر دیگر با کد معرف ایشان در سایت ثبت نام کنند به ازای هر ثبت نام جدید 50امتیاز یعنی 500امتیاز به امتیازات معرف افزوده می شود. البته امتیازات معرف زمانی فعال خواهد شد که معرفی شونده اولین خرید خود را از سایت انجام داده باشد)

3-هر کالایی که در سایت emcshop برای فروش قرار داده شده است یک امتیاز خاص دارد و شما با خرید هر کالا از سایت emcshop امتیاز مخصوص آن کالا را دریافت خواهید کرد.

4- در صورتی که یک مشتری جدید با کد معرفی شما در سایت ثبت نام کند  با هر خریدی که انجام دهد به امتیازات شما افزوده خواهد شد.

لازم به ذکر است که تمام جزئیات امتیاز گیری به صورت شفاف در پنل کاربری نمایش داده می شود و با هر ثبت نام و خرید؛ امتیازات جدید و جمع امتیازات از طریق پیامک اطلاع رسانی خواهد شد.

نحوه استفاده از امتیازات:

شما می توانید با امتیازات خود در سایت ما خرید کنید و یا به نسبت امتیازات جمع آوری شده از هدایایی که ما برای شما در نظر گرفته ایم   انتخاب کنید و حتی  در شرایط خاص می توانید امتیازات خود را به پول نقد تبدیل کرده و از ما دریافت کنید و در واقع از این طریق برای خود درآمد کسب کنید. به طور میانگین اگر شخصی با کد معرف شما در سایت ثبت نام کند و برای مثال 5 میلیون تومان از سایت خرید کند 400 امتیاز معادل 40 هزار تومان به امتیازات شما افزوده می شود.