شرایط گارانتی هارد و SSD

 

شرایط گارانتی

 

 

 1. همراه داشتن جعبه کالای دارای برچسب گارانتی و هولوگرام EMC (به همراه تمام متعلقات) مخدوش یا جابجا شدن برچسب گارانتی و هولوگرام   EMC،کالا را فاقد گارانتی می نماید.
 2. سالم بودن شماره سریال مندرج بر روی کالا و همخوانی داشتن آن با سریال جعبه کالا (دستکاری سریال به هر شکل، کالا را از چرخه گارانتی خارج می‌نمایید).
 3. عدم وجود هرگونه آسیب فیزیکی و ظاهری، شکستگی پورت، تغییر شکل، زنگ‌زدگی، نفوذ مایعات و موادشیمیایی به دستگاه، سولفاته شدن برد و سوکت‌ها، ضربه‌خوردگی، صدمات ناشی از حمل و نقل، استفاده از شارژر غیراستاندارد، نوسانات برق که منجر به آسیب ظاهری و یا بوی سوختگی شود، یا اقدام به دستکاری و تعمیر حتی به صورت جزئی (مشاهده هر کدام از موارد فوق کالا را از چرخه گارانتی خارج می‌نماید).
 4. اطلاعات ذخیره شده در دستگاه شامل ضمانت نمی گردد و مسئولیت محافظت و تهیه نسخه پشتیبان از اطلاعات مذکور بر عهده مشتری می باشد. خدمات نرم افزاری شامل ضمانت نمی باشد.
 5. کابل همراه دستگاه شامل گارانتی نمی باشد.
 6. مجموعه مرکز حافظه اصفهان تعهدی در خصوص سازگاری قطعات با دستگاه مشتریان ندارد و نیاز است که مشتریان در هنگام خرید کالا از سازگاری آن با دستگاه خود مطمئن گردند.
 7. هزینه های مربوط به حمل و نقل کالای دارای گارانتی تماما به عهده مشتریان محترم است.
 8. اعتبار تاریخ گارانتی مندرج در برچسب گارانتی.
 9. تشخیص موارد بالا برعهده کارشناسان شرکت بوده و پس از دریافت و بررسی، اعلام می گردد.
 10. همراه داشتن جعبه کالای دارای برچسب گارانتی و هولوگرام لیزری (به همراه تمام متعلقات) مخدوش یا جابجا شدن برچسب گارانتی و هولوگرام لیزری EMC،کالا را فاقد گارانتی می نماید.
 11. سالم بودن شماره سریال مندرج بر روی کالا و همخوانی داشتن آن با سریال جعبه کالا (دستکاری سریال به هر شکل، کالا را از چرخه گارانتی خارج می‌نمایید(.
 12. عدم وجود هرگونه آسیب فیزیکی و ظاهری، شکستگی پورت، تغییر شکل، زنگ‌زدگی، نفوذ مایعات و موادشیمیایی به دستگاه، سولفاته شدن برد و سوکت‌ها، ضربه‌خوردگی، صدمات ناشی از حمل و نقل، استفاده از شارژر غیراستاندارد، نوسانات برق که منجر به آسیب ظاهری و یا بوی سوختگی شود، یا اقدام به دستکاری و تعمیر حتی به صورت جزئی (مشاهده هر کدام از موارد فوق کالا را از چرخه گارانتی خارج می‌نماید(.
 13. کابل همراه دستگاه شامل گارانتی نمی باشد.
 14. اطلاعات ذخیره شده در دستگاه شامل ضمانت نمی گردد و مسئولیت محافظت و تهیه نسخه پشتیبان از اطلاعات مذکور بر عهده مشتری می باشد. خدمات نرم افزاری شامل ضمانت نمی باشد.